Děkujeme všem sponzorům za podporu.

Moc si této podpory, bez které by naše činnost nebyla možná, vážíme.