Podporují nás

Děkujeme všem sponzorům za podporu.
Moc si této podpory, bez které by naše činnost nebyla možná, vážíme.