Kalendář akcí

Akce, které nás čekají


Plán akcí na rok 2024

22.-24.3. - pracovní setkání Podhradí - pořádá SDH Říčany
27.4. - zkoušky dle zájmu Hejnice (ZPD, VZ, stopy)
11.-12.5. - zkoušky dle zájmu Karlovarsko (ZPD, VZ, ZPV A) - pořádá SDH Žihle
20.-28.7. - letní výcvikový tábor Hejnice
9.-11.8. - výběrový závod na MČR 
7.9. - zkoušky dle zájmu Hejnice (ZPD, VZ, ZPV A, stopy)
12.-13.10. - pracovní setkání - pořádá SDH Rynholec


Plán akcí na rok 2023

16. a 22.4. - zkoušky ZPD - Hejnice
13. - 14.5. - zkoušky dle zájmu (plochy, VZ, ZPD, stopy)
21. - 30.7. - letní výcvikový tábor psovodů Hejnice
4. - 6.8. - závod záchranných psů SH ČMS (s možností zapsání zkoušky)
19.8. - Pyrocar - ukázky psovodské práce
2. - 3.9. - zkoušky dle zájmu (plochy, VZ, ZPD, stopy)