Normativy psovodů SH ČMS

Veškeré normativy najdete na informačním webu psovodů SH ČMS

Normativy obsahují:
Metodický pokyn starosty SH ČMS (včetně zkušebního řádu)
Statut odborných rad
Organizační strukturu psovodů SH ČMS
Zkušební řády pro psovody SH ČMS
Odbornosti psovodů SH ČMS
Rozhodčí pro zkoušky a závody psovodů SH ČMS
Další pravidla a pokyny pro psovody SH ČMS