Zpět

nová generace záchranářů

30.06.2024

Gratulujeme našim členkám, které slavily úspěchy na zkouškách v prvním pololetí letošního roku. Gratulujeme Elišce a Janě ke zkoušce ZPD a také Terce a Markétě, které s novou generaci psích záchranářů složily vstupní zkoušky podle zkušebního řádu SHČMS a zkoušku záchranářské způsobilosti podle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád. Zkoušku záchranářské způsobilosti složila také Lenka s Devonem. Jana s Misty a Lenka s Borou pak složily i zkoušku terénního vyhledání 1. stupně podle řádu SZBK. Všem gratulujeme a těšíme se, že brzy uvidíme mladou generaci záchranářů na zkouškách plošného vyhledání stupně A, aby mohli být platnými členy výjezdové jednotky. Mají k tomu skvěle našlápnuto!