Psovodi SDH HEJNICE

PREZENTACE ČINNOSTI

 


 Tým psovodů SDH Hejnice byl založen v roce 2000 z důvodu potřeby praktického využití záchranných psů. Naši členové tuto nutnost zaznamenali v rámci nasazení při národních i mezinárodních záchranných operacích - po zemětřesení v Turecku a na Taiwanu, a na pátracích akcích v Rakousku a na Slovensku. Proto je zkušební řád SH ČMS, výcvik záchranných psů a příprava záchranných týmů v SDH Hejnice zaměřen především na praxi.
 Tým psa a psovoda je schopen prohledat nejrůznější terény jako lesy, louky, koryta řek, jeskyně, skály apod. Jeden takovýto tým dokáže nahradit při klasickém pátrání v rojnici více jak deset jejích členů. 
 Psovodi SDH Hejnice jsou připraveni v případě potřeby pomoci kdykoliv, ve dne i v noci.  Záchranní psi nehledají člověka podle jeho pachové stopy zanechané na zemi, ale sbírají lidský pach ze vzduchu a větru, a není tedy nutný předmět pohřešované osoby k nasumování. Proto mohou být do pátrací akce nasazeni okamžitě a za každého počasí. Psi jsou cvičeni pro označení každého lidského pachu,  přičemž nerozhoduje, zda se jedná o pohřešované dítě, dospělou osobu nebo seniora, osobu která se pohybuje, nebo osobu ležící. 
 Psovodi jsou pravidelně proškolováni v poskytování  první pomoci, orientaci v terénu a práci s GPS i slanění se psem do nepřístupných míst.

 

SVOU POMOC NABÍZÍME VŽDY BEZ JAKÝCHKOLI FINANČNÍCH NÁROKŮ

 

Činnost psovodů SDH Hejnice


 Od založení v roce 2000 do současnosti se psovodi SDH Hejnice účastnili více jak 130 praktických nasazení.  Psovodi SDH disponují psy, kteří mají složené velmi náročné hasičské zkoušky, nebo složený atest Ministerstva vnitra.
 O kvalitách hejnických psovodů vypovídá mimo jiné i vítězství na mistrovství ČR psovodů IZS  s účastí psovodů německého THW, které pořádalo GŘ HZS a MV v roce 2013. V témže roce obsadili první místo v soutěži družstev v náročném všestranném závodu záchranných psů Search patrol.