Psovodi SDH HEJNICE

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK

2015

www.psovodi-hejnice.cz

Originál zprávy ke stažení zde

·        Výcviková činnost

Výcvik ve vyhledávání pohřešovaných lidí v sutinách, v lesích, na polích a loukách a probíhá celoročně dvakrát týdně. V letních měsících se cvičí vyhledání pod vodou, záchrana tonoucího a vlečení člunu, dále pak slaňování se psem do nepřístupných míst, první pomoc, topografie a práce s GPS. 

V současné době máme šest psovodů se psem splňující kritérium pro praktické nasazení dle našeho zkušebního řádu SH ČMS a tři psovody se psy s atestem Ministerstva vnitra.

Z vícedenních výcvikových akcí v roce 2015 proběhly:

22. - 24. 5. 2015 – výcvikový víkend v Zátiší

 

Pořádali jsme společně se ZBK LK výcvikový víkend v okolí lesní chaty Zátiší. Cvičily se zde všechny způsoby vyhledání v terénu. Tři dny tvrdého výcviku prověřily kvalitu všech zúčastněných psovodů a psů.

 

24. 7. - 2. 8. 2015 -  letní výcvikový tábor

 

V těchto letních dnech proběhl již desátý ročník letního výcvikového tábora. Zde se cvičila většina směrů práce záchranného psa a psovoda. Tábora se zúčastnilo 37 psovodů a pomocníků a 25 psů.

Na tábor v Hejnicích se každoročně hlásí více a více zájemců z celé České republiky, musíme tedy bohužel z kapacitních důvodů část zájemců odmítat. Tábor je vždy přínosem jak ve výcviku záchranných psů, tak i v přátelských vztazích mezi lidmi i organizacemi.

 

8. - 11. 10. 2015

Proběhl společný výcvik se ZBK LK na sutinovém trenažeru pro záchranné psy na Spáleništi (Lipno). Jednalo se o čtyři dny cvičení a teoretické a taktické přípravy psovodů.

 

·        Vzdělávací a osvětová činnost

Psovodi SDH Hejnice pravidelně organizují zkoušky dle zkušebního řádu SH ČMS, který je přezkušujícím kritériem pro praktické nasazení psovoda s psa jednotek SDH. Jsme pravidelně vzděláváni jak v teoretické, tak taktické činnosti psovoda a jsme vzděláváni v oblastech, které se přímo týkají naší zásahové činnosti, jako je práce ve výškách a nad volnou hloubkou a poskytování první pomoci. Naši psovodi se také pravidelně účastní ukázkových akcí a vzdělávacích setkání s dětmi. Konkrétně pak:

18. 4. 2015

Proběhla ukázka výcviku u příležitosti Dne země ve Velkém Valtinově.

 

25. 4. 2015

Pořádali jsme zkoušky sutinového vyhledání (ZSV-A) dle zkušebního řádu SH ČMS v Josefově Dole.

 

13. 6. 2015

Pořádali psovodi zkoušky v plošném vyhledání podle zkušebního řádu SH ČMS, konkrétně ZPV-A a ZPV-B. Zkoušek se zúčastnilo šest psovodů a psů. Splněna byla jedna zkouška ZPV-A a jedna ZPV-B.

Pavel Morávek, který složil zkoušku ZPV – B, tím splnil poslední chybějící podmínku pro rozhodčího psovodů SH ČMS a v roce 2016 bude skládat závěrečné přezkoušení.

 

18. – 19. 6. 2015

Pět našich psovodů se zúčastnilo školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a získali osvědčení dle NV 362/2005 sb.

 

20. 6. 2015

Proběhla ukázka výcviku u příležitosti oslav SDH Vratislavice.  

 

9. - 11. 7. 2015

Účast na instrukčně metodickém zaměstnání (IMZ) v Kaznějově. Tady se konaly tři dny výcviku vyhledání v sutinách.

 

7. 10. 2015

Proběhla prezentace činnosti psovodů SH ČMS v rámci IMZu vedoucích pátračů pořádkové policie LK. Na této akci byl potvrzen zájem policie o praktické upotřebení našich psů a doufejme se i zlepšila informovanost ze strany odpovědných pracovníků policie.

 

24. - 25. 10. 2015

Proběhly zkoušky v plošném a stopařském vyhledání podle zkušebního řádu SH ČMS. Konkrétně ZPV-A, ZPV-B,ZPV-N,ZS-A

Zkoušek se zúčastnilo deset psovodů a z toho jeden splnil.

 

7. - 8. 11. 2015

Pořádali psovodi SDH Hejnice společně s GŘ HZS ČR atesty ministerstva vnitra v plošném vyhledávání. Tuto důležitou akci jsme perfektně zvládli i za podpory hejnických hasičů.

 

·        Sportovní činnost

18. 4. 2015

Konal se závod v sutinovém vyhledání "Polná Cup 2015" pořádaný organizací SIRIUS a Kynologií Polná, kterého se zúčastnilo dvacet jedna psovodů se svými psy. Naše řady reprezentovala Romana Hübnerová se Spikem, která se umístila na úžasném druhém místě.

22. 8. 2015

Výběrový závod na Mistrovství České republiky.

 

27. - 30. 8. 2015

Konal se mezinárodní závod záchranných psů – Search Patrol 2015 (Lost). Tým psovodů SDH Hejnice společně se psovody ZBK LK obsadil vynikající třetí místo.

 

11. - 13. 9. 2015

Konalo se v Kaznějově Mistrovství České republiky složek Integrovaného záchranného systému. V plošném vyhledání nás reprezentovala Lenka Čápová s fenou Arleta Di-Le-Grej.

V sutinovém vyhledání nás reprezentovala Romana Hübnerová se psem Spike bez PP. Vedoucí družstva Pavel Morávek. Družstvo obsadilo ve tvrdé mezinárodní konkurenci sedmé místo.

 

·        Zásahová činnost

23. 10. 2015 - Výjezd na pátrání po pohřešované ženě - Cvikov

06. 10. 2015 - Pátrání po pohřešované ženě - Dobřenice u Hradce Králové

07. 08. 2015 - Pátrání po pohřešovaném muži - Oldřichov u Teplic (Pohotovost)

29. 07. 2015 - Pátrání po pohřešované dívce - okolí Hejnic (Pohotovost)

06. 05. 2015 - Pátrání po pohřešované ženě - Frýdlant v Čechách

14. 04. 2015 - Pátrání po pohřešované dívce - Liberec (Ostašov)

15. 03. 2015 - Výjezd na pátrání po pohřešované ženě - Křinice u Náchoda

08. - 10. 03. 2015 - Pátrání po pohřešovaném českém turistovi - Dragobrat (Ukrajina).

Vybrané články z této mediálně velmi sledované akce vkládáme do příloh. Veškeré zpravodajské sestřihy a další články najdete na našich webových stránkách.

Dále bych chtěl poděkovat zástupcům Libereckého kraje a města Hejnice za pomoc při získávání financí na zakoupení výjezdového vozidla pro záchranné psovody.

Závěrem bych rád poděkoval všem psovodům za spolupráci a vzornou reprezentaci SDH Hejnice a SH ČMS.

                                                                               Ms. František Schejbal
                                                                                     velitel psovodů

=========================================================================================

 

Příloha k záchranné akci na Ukrajině

Vše o akci najdete zde

Hejničtí psovodi našli v ukrajinských horách oběť horolezeckého výstupu - pohřešovaného Čecha

15. 3. 2015 Smutnou záchrannou akci mají za sebou členové kynologické skupiny Sboru dobrovolných hasičů v Hejnicích  v Libereckém kraji. Vypátrali  spolu s ukrajinskými záchranáři  9. března v pravé poledne tělo pohřešovaného 29-letého Čecha  v pohoří Svidovec pod vrcholem hory Bliznice (1881 m. n. m.) v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Český návštěvník se ztratil již 2. března při skupinovém výstupu,  když pět zbývajících turistů - horolezců bylo nalezeno bez zranění již druhý den. Na základě žádosti rodiny a kamarádů pohřešovaného  po důkladné přípravě vyrazili na místo v  neděli 8. 3. psovodi SDH Hejnice pod vedením velitele Františka Schejbala s jeho zkušeným německým ovčákem  Elvisem (celým jménem Elvis Eden Severu).

„První informace o možnosti využití našich záchranných psů jsme obdrželi v pátek 6. března večer. Jednalo se o základní informace s tím, že ukrajinská strana není příliš nakloněna k použití záchranných psů. Celou sobotu jsme očekávali nějaké zprávy, které ale přišly až  v podvečer. Měli jsme potvrzený zájem Ukrajiny k výjezdu a ve spolupráci s rodinou a kamarády pohřešovaného jsme potvrdili naší misi. Na místo jsme vyrazili v neděli v pět hodin ráno se čtyřmi záchrannými psy. V Praze jsme vyzvedli překladatele, kterého zajistila rodina zmizelého, a vyřešili základní právní dokumenty. Cesta přes Brno a Bratislavu směřovala  k hraničnímu přechodu v Užhorodu, kde nám plynulý a rychlý přestup usnadnila pomoc českého Generálního konzula ve Lvově pana Valového a Honorárního konzula z Užhorodu pana Kovchara, kteří případ pozorně sledovali a velice nám pomohli,“ popsal zahájení záchranné akce zástupce velitele kynologů Pavel Morávek, který na Ukrajinu přijel se svým německým ovčákem Atty Duvalmar.

 Čtveřici  psovodů tvořili ještě  František Schejbal mladší a jeho německý ovčák Banderas Neviot a Lenka Čápová s fenou Arleta Di-Le-Grej (český horský pes).

Výpravu doplňovala Karolína Klinovská,  která zajišťovala veškeré potřebné dokumenty a komunikovala s úřady jak na Ukrajině tak na Slovensku, a tlumočník Oleg Shenshyn.

„Okolo pondělní čtvrté hodiny ranní jsme dorazili do Jasině, odkud jsme po dvou hodinách spánku vyráželi nákladním autem do Dragobratu, lyžařského střediska pod vrcholem Bliznice. Zde nás kontaktovala místní horská služba, která nám poskytla přesné a aktuální informace. Po neúspěšném týdenním pátrání ukrajinských záchranářů v lavinových katastrech v okolí vrcholu Bliznica, ztěžovaného v začátcích nepříznivým počasím, byla podle výpovědí ostatních členů výpravy vytipována oblast lavinového pole na jihovýchodním svahu vrcholu, směrem k Malé Bliznici,“ líčí pokračování mise Morávek.

Na vrchol  se podle něj spolu se psy dopravili rolbou a skútrem, kde velitel František Schejbal vyhodnotil nejlepší směr a postup hledání. Psovodi poté s členem horské služby traverzovali svah vrcholu a stěnu lavinového kotle, kde v tu chvíli probíhalo pátrání místních složek v rojnici se sondami.

„Ty jsme informovali o prostoru, který budeme prohledávat, dohodli jsme se na dočasném zastavení činnosti sondovací rojnice a vyklizení místa od osob, jejichž pach by mohl rušit psy při pátrání. Poté jsme vytvořili rojnici psovodů v horní pasáži jižní laviny. Po dvaceti minutách označil jeden ze psů místo, kde jsme poté nalezli stanovou tyč a podle tohoto nálezu upravili směr hledání. Druhý pes po dalších dvaceti minutách hledání v dolní pasáži druhé malé laviny označil místo, kde záchranáři v metrové hloubce objevili mrtvé tělo pohřešovaného devětadvacetiletého muže, českého občana,“ popsal smutný závěr pátrání Pavel Morávek s tím, že domů se výprava vrátila 12. března ráno.

„Není to veselá činnost, když hledáte pohřešované, ale příbuzným a přátelům přinášíme naději, i když některá  pátrání skončí hořce, jako v tomto případě,“ podotkl velitel František Schejbal.

 

 

Tým psovodů SDH Hejnice byl založen v roce 2000 z důvodu potřeby praktického využití záchranných psů. Členové tuto nutnost zaznamenali v rámci nasazení při národních i mezinárodních záchranných operacích - po zemětřesení v Turecku a na Taiwanu, a na pátracích akcích v Rakousku a na Slovensku. Psovodi SDH Hejnice jsou připraveni v případě potřeby pomoci kdykoliv, ve dne i v noci.  Záchranní psi nehledají člověka podle jeho pachové stopy zanechané na zemi, ale sbírají lidský pach ze vzduchu a větru, a není tedy nutný předmět pohřešované osoby k nasumování. Proto mohou být do pátrací akce nasazeni okamžitě a za každého počasí. Psi jsou cvičeni pro označení každého lidského pachu,  přičemž nerozhoduje, zda se jedná o pohřešované dítě, dospělou osobu nebo seniora, osobu která se pohybuje, nebo osobu ležící.