Ténink výjezdové skupiny psovodů SDH Hejnice

15.11.2014 18:42

Ve dnech 14. a 15. 11. proběhlo v okolí Koberov cvičení, které bylo svým charakterem připraveno pro výjezdovou skupinu. Jednalo se o jedno noční a jedno denní nasazení. Protože jsme chtěli toto cvičení co nejvíce přiblížit našim reálným výjezdům, bylo psovodů předem známo pouze místo konání. V každé části pak psovodi hledali jednu pohřešovanou osobu.
Noční nasazení, které bylo v poměrně lehkém terénu, bylo více zaměřeno na práci psovodů. Ti se museli na základě GPS souřadnic a mapových podkladů v omezeném čase přesunout po vlastní ose na místo pátrání. Ze zadání znali fotku pohřešované osoby a v mapě vyznačené místo, které měli za úkol prohledat. V průběhu pátrání narazili na rozzlobeného majitele pozemků (chodící osoba bojící se psa), se kterým si každý poradil po svém. I když jsem se v jednom případě obával, že se vzniklá situace bude řešit fyzickou silou, všichni nakonec pokračovali v pátrání a nalezli pohřešovaného zraněného figuran ta. Ošetření a další kroky postupu, pak už byly pouze vysvětleny a popsány.
Denní nasazení bylo připraveno na nedaleké skládce. Na ní jsme nevyužili ani jeden v přirozených úkrytů, ale předem připraveného podzemního úkrytu na rovném prostranství na vrcholu skládky, který byl po vyhloubení upraven a následně zasypán těžkou technikou. I tuto osobu všichni nalezli bez problému a po krátkém obědě následoval již jen motivační výcvik a následná rozprava.
Děkuji všem, kteří mi se cvičením pomohli. Speciálně pak hasičům SDH Koberovy, Lydii a Karol.
PM