29.11.2014 - Atesty v plošném vyhledávání (Zátiší)

01.12.2014 06:31

Začátkem podzimu jsme byli odbornou kynologickou komisí MV požádáni o organizační zajištění plošných atestačních zkoušek. Ty byly nakonec naplánovány na víkend 29. a 30.11.
Jelikož se jedná o opravňující předpis MV pro praktické plošné nasazení, byly zvoleny náročné terény v podhůří Jizerských hor v oblasti Skalního hradu.
Atestace začala denní prací, kde po přesunu na základě mapových podkladů pracovaly dva záchranné týmy společně. Součástí terénu pak kromě klasických nástrah horského lesa byly i železobetonové řopíky, které zde vznikly na konci třicátých let dvacátého století jako součást pohraničního opevnění.
Na noční práci postoupila z devíti záchranných týmů šestice úspěšných. S technickým skalnatým terénem při druhém nasazení si pak neporadil pouze jeden tým.
Všem úspěšným gratulujeme. Našim členkám Lence Čápové a Romaně Hübnerové pak patří nejen velká gratulace, ale i poděkování za vzornou reprezentaci psovodů SDH Hejnice.
Velké díky patří i všem, kteří se na organizaci této akce podíleli a vytvořili nejen perfektní technické zázemí, ale i pohodovou a přátelskou atmosféru, kterou si doufáme všichni užili.

Pavel Morávek