Zpět

Závod psovodů SH ČMS 2020 - Článek, výsledky

20.08.2020

Hasičští psovodi nacvičovali vyhledání a záchranu osob

Unikátní cvičení složek IZS se uplynulý víkend uskutečnilo v Josefově Dole a v Liberci. Hasiči tam nacvičovali činnosti po zavalení osob po zřícení střechy domu a pátrání po pohřešovaných osobách. Cvičení připravoval tým psovodů z JSDHO Hejnice, který ho zároveň pořádal jako Závod záchranných psů SH ČMS pro psovody z celé republiky.

Cele cvičení začalo v pátek večer v Josefově Dole, kde se podle plánu zřítila část střechy jedné z budov. Na místo okamžitě vyjeli tři jednotky hasičů, kteří na místě nacvičovali postup záchranných prací při této mimořádné události, konkrétně vyhledání osob, předlékařskou pomoc a transport zraněných. Na místo byli také okamžitě povoláni psovodi. Ti pak podle předem stanoveného pořadí prohledávali nejen budovu se zřícenou střechou, ale i přilehlý les. Po prohledání všech prostor se cvičení přesunulo do Liberce, kde psovodi po necelých čtyřech hodinách spánku opět nasazovali své psy. Tentokrát pátrání probíhalo v prostorách bývalé slévárny v Ostašově, jejíž demolice přestavuje naprosto reálný scénář města po zemětřesení. Psi byli nasazeni do dvou sektorů, což pro ně bylo hlavně v poledních hodinách vzhledem k tropickým teplotám bylo velmi náročné.

Psi specializovaní na plošné pátrání pak souběžně prohledávali les pod Ještědem, kde se v rámci cvičení pohřešovala skupina osob. Celé cvičení pak skončilo v odpoledních hodinách v Hejnicích vyhlášením výsledků a diskuzí nad strategií jednotlivých týmů.

Rád bych poděkoval všem dobrovolníků, kteří nám velmi ochotně představovali pohřešované a zavalené osoby. Dále také děkujeme majiteli Objektu v Josefově Dole a Lesům ČR.

Velké poděkování pak patří Firmě Finapra Development, zastoupené pány Šichem a Novotným. Bez jejich pomoci a nadšení pro naši práci by se cvičení na takovéto úrovni nemohlo uskutečnit.

Za dlouhodobou podporu pak děkujeme našemu domovskému městu Hejnice, Libereckému kraji a firmě Atrea s.r.o.

Výsledky Závodu Záchranných psů SH ČMS 2020

Sutina:
1. místo - Dagmar Kopencová (SDH Všechlapy)
2. místo - Lucia Čeňková (SDH Zvole)
3. místo - Veronika Kosinová (SDH Horní Bříza)

Plocha:
1. místo - Martin Brandner (SDH Liteň)
2. místo - Martina Taterová (SDH Rynholec)
3. místo - Jan Russe (SDH Rynholec)


Pavel Morávek
zástupce velitele psovodů SH ČMS