Zkoušky - termíny a informace

 

Informace a přihláška na stránkách psovodů SH ČMS

 

Termín - 1.-2.9.2018

Místo - Hejnice

Platba:  500 Kč na účet  210 889 00 67/2700,  variabilní symbol  20180901 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)

Přihláška bude platná až po přijetí platby na účet 

============================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka přihlášek je 30.04.2016
 

Přihláška na zkoušky zde

 
Přihláška je platná až po úhradě startovného 500,- Kč
Platbu zasílejte na účet číslo 2108890067/2700 do 30.04.2016
Variabilní symbol 20160520