Zkoušky - termíny a informace

11.-12.05.2019

Zkoušky záchranný psů SH ČMS (Stopa, Plocha)
Místo: Hejnice
Přihláška: Přihlašování zastaveno - zkoušky jsou naplněny

Platba: 500 Kč
Účet: 210 889 00 67 / 2700

VS: 20190511 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka)

Uzávěrka přihlášek a plateb 12.4.2019

V případě odhlášení po uzávěrce, je platba startovného nevratná

==============================================================

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka přihlášek je 30.04.2016
 

Přihláška na zkoušky zde

 
Přihláška je platná až po úhradě startovného 500,- Kč
Platbu zasílejte na účet číslo 2108890067/2700 do 30.04.2016
Variabilní symbol 20160520