ZÁVOD ZÁCHRANNÝCH PSŮ SH ČMS
2017
POŘÁDÁN JAKO VÝBĚROVÝ ZÁVOD NA MČR
PSOVODŮ IZS 2017

 
Rádi bychom Vás, všechny psovody SH ČMS, pozvali na Závod záchranných psů, který je zároveň
výběrovým závodem na MČR psovodů IZS, který proběhne v září tohoto roku.

Termín a místo konání:
Závod proběhne o víkendu 26. a 27. srpna v Hejnicích a přilehlém okolí. Rozdělení speciálů na jednotlivé dny bude určeno až po uzávěrce přihlášek.
 
Výběrový závod:
Bude probíhat ve dvou kategoriích – plocha a sutina, bez poslušností a dovedností. Počet osob i časový rozsah bude psovodům sdělen předem. Závod se bude řídit pravidly zkušebního řádu psovodů SH ČMS. O vítězi a náhradnících rozhodne počet nalezených osob, v případě shody čas poslední nalezené osoby, v případě shody los.
Na místo speciálů se budou účastníci přesouvat vlastními dopravními prostředky dle vylosovaného startovního čísla a přiděleného času.
 
Přihlášky
Již je po uzávěrce
 
Platební údaje:
Číslo účtu - 210 889 00 67 / 2700
Variabilní symbol – 20170826
Uzávěrka přihlášek již proběhla

 
Detailní informace budou zaslány přihlášeným po uzávěrce přihlášek. V případě účasti na obou speciálech bude možné přenocovat v Hejnicích ve vlastních stanech.
 
Případné informace na emailu pavel.moravek@jergym.cz
 
Za celý organizační tým JSDH a SDH Hejnice
Mgr. Pavel Morávek
zástupce velitele psovodů SH ČMS