25.-28.2.2010 jsme se zúčastnili spolu s dalšími členy psovodů SDH Hejnice společného cvičení s profesionálními a dobrovolnými hasiči města Bruntál. Cílem cvičení bylo prověření možné spolupráce složek IZS, ověření fyzické zdatnosti příslušníků HZS MSK, zjištění možností dostupnosti techniky ve složitých terénních podmínkách a schopnosti ovládat svěřenou techniku a ukázka práce záchranářských psů při sutinovém, plošném a lavinovém vyhledávání. Cvičení začalo pozváním k místostarostovi města Bruntál, návštěvou radnice i s našimi pejsky, návštěvou stanice HZS MSK, územní odbor Bruntál. V dalších dnech proběhl cvičný zásah a tréninky v sutiništi v oblasti továrny Osram v Bruntále a jejím okolí, ukázky slaňování se psem, vyhledávání v lavinovém poli a v prostorách cvičného polygonu na stanici profíků HZS MSK, územní odbor Bruntál, prostě spousta skvělých nezapomenutelných zážitků. Děkujeme touto cestou všem hasičům profíkům i dobrovolným hasičům města Bruntál, dále Lucii Wágnerové a naší člence Lucii Zabové za organizaci celé akce a všem, co se této akce zúčastnili. Bylo to moc pěkné a vydařené cvičení, které myslím svůj cíl dostatečně naplnilo.

 

Zde je k nahlédnutí i článek a fotografie od Štěpána Mikulky, fotografa celé akce